𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨

Đăng lúc 3/12/2024 9:50:52 AM

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨
1. Từ ngày 𝟏𝟐/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒, OHP điều chỉnh tỷ giá tệ thành 𝟑𝟔𝟖𝟎!!!
2. Phí lưu kho là 1.000VNĐ/1kg/ngày kể từ ngày thứ 7 sau khi đơn Thành Công. Quý khách vui lòng theo dõi trạng thái đơn để tránh tình trạng phát sinh phí.
* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ page hoặc hotline: 0869.222.881
OHP xin thông báo để Quý KH chủ động trong việc kinh doanh. Xin cảm ơn !!!
-----------------------------
Order cả thế giới tại OHP
✅ 𝗪𝗘𝗕: http://www.ohp.vn/
✅ 𝗔𝗣𝗣:
- Hệ điều hành IOS: https://apps.apple.com/vn/app/ordohp/id1584525160?l=vi
- Hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvc.ohp
✅ 𝗦𝗧𝗞 𝗚𝗜𝗔𝗢 𝗗𝗜̣𝗖𝗛:
Techcombank - CN HP
19050065997027
Dinh Thi Thu Trang