THÔNG BÁO

Đăng lúc 6/8/2023 10:25:15 AM

_𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼_

Từ ngày 8/6/2023, OHP xin thông báo sẽ đổi stk giao dịch như sau:
𝗧𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 : 𝗗𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗶 𝗧𝗵𝘂 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴
𝗦𝗼̂́ 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 : 𝟭𝟵𝟬𝟱𝟬𝟬𝟲𝟱𝟵𝟵𝟳𝟬𝟮𝟳
𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴: 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝗻𝗸 - 𝗛𝗮̉𝗶 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴
OHP xin trân trọng thông báo đến Quý khách được biết để thuận tiện trong việc thực hiện giao dịch.
Xin cảm ơn!
♥️♥️♥️